แข่งทักษะวิชาการ

กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 24  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567  โดยในปีนี้โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ซึ่งมีโรงเรียนการกุศลของวัดฯ  เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษานี้ 

อ่านเพิ่มเติม: แข่งทักษะวิชาการ

ทัศนศึกษา ม.ปลาย

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  เดินทางไปทีศนศึกษา  ตามโครงการทัศนศึกษา  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2  ซึ่งทางผู้ดำเนินโครงการได้นำพานักเรียนไปศึกษาธรรมชาติ  ป่าไม้  ลักษณะภูมิประเทศในภาคอีสานตอนบน  จังหวัดเลย  เยี่ยมชม ภูป่าเปาะ  ฟูจิเมืองไทย  และพักค้างแรมเพื่อทำกิจกรรม 

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษา ม.ปลาย

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 18ปี วปช

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 ถือว่าเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าเป็นครั้งแรก  ในรอบ 18 ปี  ซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ใจบุญทุกท่าน และ บุคลากรโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยในงานมีกิจกรรมแห่ต้นผ้าป่ารอบเขตเทศบาลตำบลนาเชือก  

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 18ปี วปช

ทัศนศึกษาอนุบาล

ปีการศึกษา 2563 หลังจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาดโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับดีขึ้น   โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำนักเรียนในระดับ  อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่หอโหวดจังหวัดร้อยเอ็ด และ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2564  ในกิจกรรมครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาอนุบาล

โครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบ

ติวธรรมศึกษา

หมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดป่านาเชือก จัดโครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบสนามหลวง  ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครธรรมศึกษา ของปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้มีความตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับผู้เรียน  ตามแนวทางตามหลักพระพุทธศาสนา 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการติวธรรมศึกษาก่อนสอบ

หมวดหมู่รอง