ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 18ปี วปช

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 ถือว่าเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าเป็นครั้งแรก  ในรอบ 18 ปี  ซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ใจบุญทุกท่าน และ บุคลากรโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยในงานมีกิจกรรมแห่ต้นผ้าป่ารอบเขตเทศบาลตำบลนาเชือก  

พิธีสู่ขวัญข้าว  การแสดงของลูกๆนักเรียน  พิธีมอบทุนการศึกษา และการพบปะของศิษย์เก่าในงานเลี้ยงตอนรับ  สร้างความประทับใจ  สมัคสมานสามัคคี อิ่มบุญในครั้งนี้  รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook โรงเรียนวัดป่านาเชือก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.897117658869504&type=3

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))