กิจกรรมวันพระ

กิจกรรมวันพระ

โครงการกิจกรรมวันพระ  เป็นโครงการที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับผู้เรียน  และครู ได้มีโอกาสในช่วงวันพระได้ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพระ

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

หมวดหมู่รอง