กิจกรรมกีฬาสีปี2561

กีฬาสีภายใน 2561

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดป่านาเชือก ของปีการศึกษา 2561 โดยทำการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ แบ่งกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ  1.กีฬาสากล  2.กีฬาพื้นบ้าน และเดินขบวนพาเหรดพร้อมพิธีปิด ใันวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  มีแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่ภาพ