แข่งทักษะวิชาการ

กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 24  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567  โดยในปีนี้โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ซึ่งมีโรงเรียนการกุศลของวัดฯ  เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษานี้ 

             โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5  ในรายการแข่งขันดังนี้  1.วิชาภาษาไทย  2.วิชาภาษาอังกฤษ  3.วิชาวิทยาศาสตร์  4.วิชาสังคมศึกษา  5.วิชาศิลปะ  และ 6.วิชาคอมพิวเตอร์  โดยมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่ภาพ