ทัศนศึกษาป.4-6

โครงการทัศนศึกษา  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คณะครูได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์  ศึกษาอารยธรรม  ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ำ  จังหวัดบุรีรัมย์  และในระหว่างเดินทางกลับได้เข้าเยี่ยมชมสนามไอโมบาย อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาป.4-6

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมือื่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  คณะครูโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือกทั้ง 5 ชุมชน  จัดโดยเทศบาลตำบลนาเชือก  

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันลอยกระทง

เปิดป้ายอาคารเรียน

เปิดป้ายอาคารใหม่

โรงเรียนวัดป่านาเชือกทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   2 ชั้น 10 ห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม: เปิดป้ายอาคารเรียน

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

เนื่องในวาระดิถี 12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันแม่

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา  หล่อเทียน  หลอมดวงใจ

ภายใต้โครงการ  ลานธรรม  ลานวิถีไทย  วัดป่านาเชือก  ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเชือก  ได้จัดกิจกรรม  แห่เทียนพรรษา  หล่อเทียน  หลอมดวงใจ  ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2556

อ่านเพิ่มเติม: แห่เทียนพรรษา

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.