รับโล่รางวัลจากองคมนตรี

ตัวแทนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  จากท่านองคมนตรี  ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

ชมภาพกิจกรรมขนาดใหญ่คลิกที่ภาพ