บุญผะเหวด 2557

บุญผะเหวด2557โรงเรียนวัดป่านาเชือก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  จัดโครงเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชนนาเชือก และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: บุญผะเหวด 2557

กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านคุณธรรม

วัดป่านาเชือก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดกรรม "ทดสอบวัดความรู้ด้านคุณธรม  จริยธรรมนักเรียน" ครั้งที่ 1  ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากสำนักงานวันธรรมจังหวัดมหาสารคาม   ในกิจกรรมครั้งนี้  มี ท่าน ส.ส.สรรพภัญญู  สิริไปล์  เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมแขกผู้มีเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก  

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านคุณธรรม

กฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช

ในปี พ.ศ.2555 สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก.  ทรงประทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำทอดถวาย ณ วัดป่านาเชือก อ.นาเชือก. จ.มหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการทอดถวาย.  ซึ่งจัดเฉลิมฉลองให้มีการแห่ รอบอำเภอนาเชือก ซึ่งมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก เป็ผู้อัญเชิญผ้าไตรประทาน  ร่วมกับประชาชนหมู่ที่15,12

อ่านเพิ่มเติม: กฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช

ผู้ตจรวจราชการเยี่ยมชมศูนย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้มีโอกาสต้อนรับ  ท่านนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้ติดตาม  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น ในการออกตรวจราชการในภาคอีสาน  ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี  ทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ตจรวจราชการเยี่ยมชมศูนย์

นักเรียนคุณธรรมดีเด่น

รับเกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2556  ที่โรงเรียนผดุงนารี  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของเยาวชน  นักเรียนหลายประเภท  โดยมีการมอบรางวัล  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย  เพียบพร้อมคุณธรรม  ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแต่ละอำเภอเข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนคุณธรรมดีเด่น

อบรมที่สถาบันขงจื้อ

สถาบันขงจื้อเมื่อวันที่ ๔  กุมพาพันธ์ 2556  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันขงจื้อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณภาพศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เพื่อรองรับกลุ่มประเทศอาเซียน  และโครงการธรรมทั้งแผ่นดิน  ณ  สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  และคณะครู  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบทุกศูนย์

อ่านเพิ่มเติม: อบรมที่สถาบันขงจื้อ

ประชุมเชิงปฏิบัติ ศพ.อ

ประชุม ศพอ. เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกัน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ณ  ห้องประชุมสังฆประชา  วัดป่านาเชือก  ในบานะที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อปี 2555 มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ได้เกิดขึ้น ในเขตพื้นที่อยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  พระอาจารย์พระครูปริยัติสารธรรม  ได้นึกถึงญาติธรรมของท่านซึ่งอาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี  จึงได้ประกาศขอรับบริจาค  จตุปัจจัย  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  จากคณะครู  นักเรียน  ประชาชนผู้ใจบุญในอำเภอนาเชือก เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม: ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

รางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช 2555 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร  ณ มณพลพิธีท้องสนามหลวง  ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม  ได้คัดเลือก "พระครูปริยัติสารธรรม" ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก  เข้ารับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร โดยมีสมเด็จพระเทพ ฯ ถวายรางวัล ในปี 2555 นี้

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

แข่งขันสวดมนต์หมู่

สวดมนต์หมู่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก   ได้ส่งนักเรียนเข้าทำการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในปีการศึกษา 2556  ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามได้จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม  ณ  วัดมหาชัย (พระอารมหลวง)  ในการแข่งขันครั้งนี้  นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าทำการแข่งขันในระดับคณะสงฆ์ภาค 9  ต่อไป  ซึ่งการเข้าแข่งขันในระดับภาค 

อ่านเพิ่มเติม: แข่งขันสวดมนต์หมู่