บัณฑิตน้อย2557

บัณฑิตน้อย2557

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557  ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการ สพป.มค2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556  โดยมีผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตน้อย2557

กีฬาสีภายใน 2556

กีฬาสีภายใน2556

โรงเรียนวัดป่านาเชือก จัดกีฬาสีภายใน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  เป็นกิจกรรมพัีฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปี  ซึ่งในปีการศึกษานี้  ฯพณฯท่านศรีเมือง  เจริญศิริ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: กีฬาสีภายใน 2556

ตรวจสุจภาพ

ตรวจสุขภาพ

งานอนามัยโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ร่วมกับโรงพยาบาลนาเชือก   ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี  ในครั้งนี้โรงพยาบาลนาเชือก  ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยมีเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสุจภาพ

กิจกรรมวันพระ

กิจกรรมวันพระ

โครงการกิจกรรมวันพระ  เป็นโครงการที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับผู้เรียน  และครู ได้มีโอกาสในช่วงวันพระได้ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพระ

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

หมวดหมู่รอง