แห่เทียนพรรษาปี58

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกจัดเป็นประจำทุกๆปี  และทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ตามหลักวิถีพุทธ

อ่านเพิ่มเติม: แห่เทียนพรรษาปี58

เทศน์มหาชาติ

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  จัดโครงเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: เทศน์มหาชาติ

บัณฑิตน้อย2557

บัณฑิตน้อย2557

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557  ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการ สพป.มค2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556  โดยมีผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตน้อย2557

กีฬาสีภายใน 2556

กีฬาสีภายใน2556

โรงเรียนวัดป่านาเชือก จัดกีฬาสีภายใน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  เป็นกิจกรรมพัีฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปี  ซึ่งในปีการศึกษานี้  ฯพณฯท่านศรีเมือง  เจริญศิริ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: กีฬาสีภายใน 2556

ตรวจสุจภาพ

ตรวจสุขภาพ

งานอนามัยโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ร่วมกับโรงพยาบาลนาเชือก   ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี  ในครั้งนี้โรงพยาบาลนาเชือก  ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยมีเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสุจภาพ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมวันพระ
  2. Site Map

หมวดหมู่รอง