ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อปี 2555 มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ได้เกิดขึ้น ในเขตพื้นที่อยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  พระอาจารย์พระครูปริยัติสารธรรม  ได้นึกถึงญาติธรรมของท่านซึ่งอาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี  จึงได้ประกาศขอรับบริจาค  จตุปัจจัย  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  จากคณะครู  นักเรียน  ประชาชนผู้ใจบุญในอำเภอนาเชือก เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดปทุมธานี

                   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยการนำของพระอาจารย์พระครูปริยัติสารธรรม   ผู้อำนวยการ ศพอ.วัดป่านาเชือก /ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้ขอรับบริจาคจตุปัจจัย  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดื่ม  เพื่อไปช่วยเหลือญาติธรรมที่ประสบมหาอุทกภัยที่จังหวัดปทุมธานี  โดยได้ความอนุเคราะห์พาหนะ  จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 7 ขอนแก่น  ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ร่วมเดินทางไปด้วย

                   สภาพน้ำท่วมแถวรังสิต คลอง 1 น้ำท่วมสูงประมาณ 1.20 เมตร  คณะครู และพระอาจารย์ ได้ช่วยกันลำเลียงอาหาร ลงเรือ  ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครรังสิตที่มาคอยให้บริการ  ซึ่งคณะครูได้ช่วยกันลำเลียงของลงเรือ เพื่อไปถวายให้กับ วัดธรรมสุขใจ  ซึ่งเป็นญาติธรรมของพระอาจารย์  ส่วนนึงได้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับอยู่ที่รถ

                    เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางต่อไปมอบสิ่งที่  ที่ซอยสะอาดวัฒนา คลอง 3  ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีญาติธรรมรอรับ ถุงยังชีพอยู่เป็นจำนวนมาก   หลังจากนั้นเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอมในการทำบุญครั้งนี้