วันแม่ 2559

ในปีมหามงคล 12 สิงหาคม 2559 เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชน  ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม: วันแม่ 2559

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม  ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำให้กับผู้เรียนนอกจากกิจกรรมวันพระ  และการบรพพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้ว  ก็ได้แก่อีก 1 กิจกรรมซึ่งได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

วันสถาปนาลูกเสือปี2559

กองลูกเสือโรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยนำกองลูกเสือสามัญ  และ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และการเดินสวนสนาม 

อ่านเพิ่มเติม: วันสถาปนาลูกเสือปี2559

วันไหว้ครูปี59

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ของงานกิจกรรมสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก 

อ่านเพิ่มเติม: วันไหว้ครูปี59

ผ้าป่า10ปี วปช

 

ผ่านไปด้วยดีกับความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี2559 กับงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดป่านาเชือก โดยการร่วมแรงร่วมใจของคณะครุ  ผู้ปกครอง  นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มาพร้อมใจทำบุญร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่า10ปี วปช

หมวดหมู่รอง