อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

สืบเนื่องจากโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้รับรางวัลโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมชนะเลิศ ระดับประเทศ ในมหากรรม MCU Contest 3rd จึงทำการขยายผลต่อยอดโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน จึงจัดอบรมครูให้เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

อ่านเพิ่มเติม: อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้รับใบอนุญาต พระครูปริยัติสารธรรม ที่ได้โล่รางวัลพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรมม   พัฒนาผู้เรียน MCU Contest 

อ่านเพิ่มเติม: ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

วันแม่ 2559

ในปีมหามงคล 12 สิงหาคม 2559 เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชน  ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม: วันแม่ 2559

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม  ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดทำให้กับผู้เรียนนอกจากกิจกรรมวันพระ  และการบรพพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้ว  ก็ได้แก่อีก 1 กิจกรรมซึ่งได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

วันสถาปนาลูกเสือปี2559

กองลูกเสือโรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยนำกองลูกเสือสามัญ  และ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และการเดินสวนสนาม 

อ่านเพิ่มเติม: วันสถาปนาลูกเสือปี2559

หมวดหมู่รอง