กฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช

ในปี พ.ศ.2555 สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก.  ทรงประทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำทอดถวาย ณ วัดป่านาเชือก อ.นาเชือก. จ.มหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการทอดถวาย.  ซึ่งจัดเฉลิมฉลองให้มีการแห่ รอบอำเภอนาเชือก ซึ่งมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก เป็ผู้อัญเชิญผ้าไตรประทาน  ร่วมกับประชาชนหมู่ที่15,12

ภาพกิจกรรม