ประชุมเชิงปฏิบัติ ศพ.อ

ประชุม ศพอ. เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกัน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ณ  ห้องประชุมสังฆประชา  วัดป่านาเชือก  ในบานะที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม

 

เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกัน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่านาเชือก  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ณ  ห้องประชุมสังฆประชา  วัดป่านาเชือก  ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม

ประชุม ศพอ.

                โดยนักเรียนระดับอนุบาล  ได้กล่าวต้อนรับ คณะพระสังฆาธิการ  ระดับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เป็นภาษาอาเชียน ทั้ง 10 ประเทศ  โดยมีท่าน  ดร.ไพโรจน์  เพชรสังหาร  (วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม )  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ระดับจังหวัดในครั้งนี้

ประชุม ศพอ.

ภาพกิจกรรม