วันไหว้ครูปี59

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ของงานกิจกรรมสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก 

อ่านเพิ่มเติม: วันไหว้ครูปี59

ผ้าป่า10ปี วปช

 

ผ่านไปด้วยดีกับความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี2559 กับงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดป่านาเชือก โดยการร่วมแรงร่วมใจของคณะครุ  ผู้ปกครอง  นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มาพร้อมใจทำบุญร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่า10ปี วปช

พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 

พิธีรับวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา2558  ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในโครงการบัณฑิตน้อย ปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ซ้อมใหญ่บัณฑิตน้อย

 

พิธีซ้อมใหญ้โครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเช้าเป็นการถ่ายภาพหมู่ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังจากนั้นเป็นการซ้อมใหญ่พิธีรับวุฒิบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ซ้อมใหญ่บัณฑิตน้อย

กิจกรรมปีใหม่ปี59

 

กิจกรรมส่งความสุขของคณะครู และลูกๆนักเรียน  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2559  มีกิจกรรมทั้งการทำบุญตักบาตร  ฐานกิจกรรมของรุ่นพี่เพื่อรุ่นน้อง  การจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญของลูกๆนักเรียน  งานนี้มีความสุขกันทั้งโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปีใหม่ปี59

หมวดหมู่รอง