ทัศนศึกษา ม.ปลาย

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  เดินทางไปทีศนศึกษา  ตามโครงการทัศนศึกษา  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2  ซึ่งทางผู้ดำเนินโครงการได้นำพานักเรียนไปศึกษาธรรมชาติ  ป่าไม้  ลักษณะภูมิประเทศในภาคอีสานตอนบน  จังหวัดเลย  เยี่ยมชม ภูป่าเปาะ  ฟูจิเมืองไทย  และพักค้างแรมเพื่อทำกิจกรรม 

ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร  ครู และผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่  สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน  จากการได้สัมผัสและปฏิบัติจริง  

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่ภาพ