วันสถาปนาลูกเสือปี2559

กองลูกเสือโรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยนำกองลูกเสือสามัญ  และ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และการเดินสวนสนาม 

อ่านเพิ่มเติม: วันสถาปนาลูกเสือปี2559

วันไหว้ครูปี59

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ของงานกิจกรรมสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก 

อ่านเพิ่มเติม: วันไหว้ครูปี59

ผ้าป่า10ปี วปช

 

ผ่านไปด้วยดีกับความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี2559 กับงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดป่านาเชือก โดยการร่วมแรงร่วมใจของคณะครุ  ผู้ปกครอง  นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มาพร้อมใจทำบุญร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ผ้าป่า10ปี วปช

พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 

พิธีรับวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา2558  ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในโครงการบัณฑิตน้อย ปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ซ้อมใหญ่บัณฑิตน้อย

 

พิธีซ้อมใหญ้โครงการบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเช้าเป็นการถ่ายภาพหมู่ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังจากนั้นเป็นการซ้อมใหญ่พิธีรับวุฒิบัตร ณ หอประชุมโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ซ้อมใหญ่บัณฑิตน้อย

หมวดหมู่รอง