เดินรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่

โรงเรียนวัดป่านาเชือกร่วมเดินรณรงค์การงดสูบบุหรี่  ในวันงดสูบบุหรี่โลก  จัดโดยอำเภอนาเชือก   โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์กระตุ้นประชาชน  เยาวชน  ในเขตเทศบาลตำบลตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี  และยาเสพติดชนิดอื่นๆ 

อ่านเพิ่มเติม: เดินรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่

บวชเณรฉลอง150 ปี มหาสารคาม

โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฉลองจังหวัดมหาสารคาม ครบ 150 ปี ของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม: บวชเณรฉลอง150 ปี มหาสารคาม

ศึกษาดูงานปี 2558

ในปีการศึกษา 2558  คระผู้บริหาร  และบุคลากร โรงเรียนวัดป่านาเชือก เดินทางไปศึกษาดูงาน  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งสัญญาณแม่ข่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่โรงเรียนไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานปี 2558

แห่เทียนพรรษาปี58

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกจัดเป็นประจำทุกๆปี  และทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ตามหลักวิถีพุทธ

อ่านเพิ่มเติม: แห่เทียนพรรษาปี58

เทศน์มหาชาติ

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  จัดโครงเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: เทศน์มหาชาติ

หมวดหมู่รอง