บุญผะเหวด 2557

บุญผะเหวด2557โรงเรียนวัดป่านาเชือก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  จัดโครงเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชนนาเชือก และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

     

                    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  วัดป่านาเชือก ,โรงเรียนวัดป่านาเชือก  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โดย มีกิจกรรม ดังนี้

                   1. ขบวนแห่ผะเหวด ด้วยขบวนช้าง

                   2. กิจกรรมเดินเขาคีรีวงกต

                   3. กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

                   4. กิจกรรมการแสดงเวสสันดรชาดก  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   5. กิจกรรมหมอกลอนพิ้นบ้าน  เวสสันดรชาดก  โดยชมรมหมอลำกลอนจังหวัดมหาสารคาม

                   6. กิจกรรมเรียนรู้เวสสันดรชาดก

                    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากท่าน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นายอดุล จันทนปุ่ม  มาเป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาเชือก  ตลอดจนนายกเทศนมนตรีตำบลนาเชือก  เข้าร่วมพิธีอย่างคับครั่ง ตามภาพข่าว

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))