เดินรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่

โรงเรียนวัดป่านาเชือกร่วมเดินรณรงค์การงดสูบบุหรี่  ในวันงดสูบบุหรี่โลก  จัดโดยอำเภอนาเชือก   โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์กระตุ้นประชาชน  เยาวชน  ในเขตเทศบาลตำบลตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี  และยาเสพติดชนิดอื่นๆ 

                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  เทศบาลตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือกได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่  ในวันงดสูบบุหรี่โลก  มีหน่วยงานราชการ  ประชาชน  นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือกเข้าร่วมกิจกรรม  และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกียวกับโทษ  พิษภัยของบุหรี่  และยาเสพติดชนิดอื่นๆ อีกด้วย

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))