บัณฑิตน้อย2557

บัณฑิตน้อย2557

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557  ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการ สพป.มค2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556  โดยมีผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย  เป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับ  อนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ 6  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และเพื่อสร้างแรงจูงใจในศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้  ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2557  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  เป็นประธานในพิธี  มีแขกผู้มีเกียรติ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับครั่ง  

ชมภาพกิจกรรมแบบขยาย ((คลิกที่รูปภาพ))