แห่เทียนพรรษาปี58

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางโรงเรียนวัดป่านาเชือกจัดเป็นประจำทุกๆปี  และทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ตามหลักวิถีพุทธ

               เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2558  โรงเรียนวัดป่านาเชือก (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)  โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดโครงการ  แห่เทียนพรรษา  ลด  ละ  ลเิกอบายมุขทั้งปวง  โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์การลดละเลิกอบายมุข  เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือกได้ร่วมทำความดีในเทศกาลเข้าพรรษา   และการประกวดต้นเทียนพรรษาของแต่ละชั้น   เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนภายในสถานศึกษา  ซึ่งโรงเรียนวัดป่านาเชือกเป็นโรงเรียนการกุศลของวัด  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))