กีฬาสีภายใน

กีฬาสีภายใน2558

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดป่านาเชือก  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬา  ให้นักเรียนรู้จักการให้อภัย  รู้แพ้รู้ชนะ ในปีการศึกษา2558 นี้  แต่ละคณะสีจัดเตรียมขบวนพาเหรดอย่างสวยงาม 

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))