เลือกตั้งประธานนักเรียน

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558  ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ณ  ห้องประชุมใหญ่  โรงเรียนวัดป่านาเชือก หลังการหาเสียงระยะเวลา 1 เดือน

 

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))