กิจกรรมวันแม่ 2561

วันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดงานวันแม่ของปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะครู นักเรียน  ถึงผู้ปกครองได้แสดงความจงรักภัคดีต่อสถานบันกษัตริย์  นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออก เช่น การกล่าวสุนทรพจน์  การขับร้องเพลงวันแม่ เป็นต้น ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่นอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันแม่ 2561

รับโล่รางวัลจากองคมนตรี

ตัวแทนโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  จากท่านองคมนตรี  ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม: รับโล่รางวัลจากองคมนตรี

แห่เทียนพรรษา2561

แห่เทียน

โรงเรียนวัดป่านาเชือก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และเดินรณรงค์ การลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  ประจำปี พ.ศ.2561  ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำขบวน และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติดทั้งปวง และการเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม: แห่เทียนพรรษา2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2561 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูแต่ละระดับชั้นได้นำนักเรียน  ไปทำกิจกรรมที่วัดป่านาเชือก มีการสมาทานศีล  สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระตรัยทำนองสรภัญญะ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และถวายสังฆทาน  โดยฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองในหมวดสังคมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา

อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

สืบเนื่องจากโรงเรียนวัดป่านาเชือกได้รับรางวัลโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมชนะเลิศ ระดับประเทศ ในมหากรรม MCU Contest 3rd จึงทำการขยายผลต่อยอดโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน จึงจัดอบรมครูให้เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

อ่านเพิ่มเติม: อบรมครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

หมวดหมู่รอง