บวชเณรฉลอง150 ปี มหาสารคาม

โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรฉลองจังหวัดมหาสารคาม ครบ 150 ปี ของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  เข้าร่วมโครงการ

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต  ในจังหวัดมหาาสารคาม   จัดโครงการบรรพชาสามเณรฉลองจังหวัดมหาสารคาม  ครบ 150 ปี  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 - วันที่  9 เมษายน 2558  โดยจัดพิธีบรรพชาสามเณรที่วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  มีพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธาน  และหลังจากทำการบรรพชาเสร็จได้แยกเป็นศูนย์อบรมตามเขตพื้นที่ต่างๆ  โดยโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการฝึกอบรม  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  300 รูป

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))