วันไหว้ครูปี59

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ของงานกิจกรรมสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก 

 กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใด งานเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั่น เสร็จแล้วแสนงาม "
ศ.มล.ปิ่น มาลากุล

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559  คณะกรรมสภานักเรียนและฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ  ช่วงที่ 1  ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3     ช่วงที่ 2  ได้แก่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3  มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู  และ กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขของครู - นักเรียน  ปราบปลื้มไปตามๆกัน   

 

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))