ผ้าป่า10ปี วปช

 

ผ่านไปด้วยดีกับความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี2559 กับงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดป่านาเชือก โดยการร่วมแรงร่วมใจของคณะครุ  ผู้ปกครอง  นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มาพร้อมใจทำบุญร่วมกันอย่างมีความสุข

    คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ประชุมปรึกษาหารือในการจัดงานฉลองการก่อตั้งโรงเรียนวัดป่านาเชือกครบ 10 ปี  โดยบอกบุญในการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เพื่อระดมทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ให้กับโรงเรียน  โดยกำหนดให้มีการจัดงานในวันที่ 15 เมษายน 2559  ภายในงานได้รับความร่วมมือจากและแรงศรัทธาจากคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปะัจจุบัน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))