พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 

พิธีรับวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา2558  ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในโครงการบัณฑิตน้อย ปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก

                       เมื่อวันศุกร์  ที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2559  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2558  เป็นกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการ สพป.มค2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  และครูที่ได้รับรางวัลต่างๆของทางโรงเรียน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะครู  ผู้บริหาร  และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))