กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

เนื่องในวาระดิถี 12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูขึ้น

      เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2556  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   งานกิจกรรมนักเรียน  ได้จัดโครงการกิจกรรมวันแม่   โดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้  คือ

     1) กิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อมารดา

     2) กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์  เรื่องความกตัญญูต่อแม่

     3) กิจกรรมการแสดงนักเรียนอนุบาล เรื่อง  ภาษาอาเซี่ยน

     4) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง

     โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  และได้รับเกียรติจาก  ท่านธนิษฐา  สิมศิริวัฒน์  เกษตรอำเภอนาเชือก  มาเป็นประธานถวายเครื่องสักการะ  ถวายพระพร

วันแม่

นักเรียนแสดงความกตัญญู 

 

วันแม่

นางธนิษฐา  สิมศิริวัฒน์  เกษตรอำเภอนาเชือก  มอบรางวัลแม่ดีเด่น

 

นักเรียนอนุบาลโชว์พูดภาษาอาเซี่ยน

 

วันแม่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์