เปิดป้ายอาคารเรียน

เปิดป้ายอาคารใหม่

โรงเรียนวัดป่านาเชือกทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   2 ชั้น 10 ห้องเรียน

        เมื่อวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2556  โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จำพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง  แบบ สปช105/29  ซึ่งเป็นงบประมาณการก่อสร้างที่ได้รับการอุดหนุนจาก  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน 1 หลัง  และได้จากเงินบริจาค  จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดป่านาเชือก  จึงได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น  โดย มีท่านเฉลิมเกียรติ  สง่าศรี  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี จำนวนมาก อาทิเช่น  ท่านนายอำเภอนาเชือก  ท่านเกษตรอำเภอนาเชือก  ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอนาเชือก   ท่านสาธารณสุขอำเภอนาเชือก  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอีกหลายโรงเรียน  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการเปิดอาคารเรียนใหม่ 

โรงเรียนวัดป่านาเชือก (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)

ตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดี  ที่ 6  มิถุนายน 2556

*****

เวลา 09.30 น.        - ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  แขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก

เวลา 10.00 น.        -พิธีกร เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วเชิญประธาน นั่งที่เก้าอี้รับรอง

                             - ผู้นำพิธีกรรม  นำไหว้พระ รับศีล

                             - ผู้นำพิธีกรรม  นำกล่าวคำอาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์  9  รูป  เจริญพระพุทธมนต์

-  ผู้จัดการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

-  ประธานในพิธี  เปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียน

-  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

-  พระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง)  เจิมป้ายอาคารเรียน

- ผู้นำพิธีการนำกล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมแต่พระสงฆ์

- ถวายเครื่องไทยธรรม  จตุปัจจัย

- พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา11.00 น.        - ถวายภัตตาหารเพล  ณ ห้องประชุมสังฆประชา (ชัยพิสุทธิสกุลอนุสรน์)

- พระสงฆ์เดินทางกลับ

เวลา 12.00 น.        - แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมรับประทานอาหาร

                                - เสร็จพิธี/เดินทางกลับ

 

รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/เจริญชัยมงคลคาถา

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่  โรงเรียนวัดป่านาเชือก (การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)

 

*****

                      ๑. พระเทพสิทธาจารย์                    เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม              วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)

                       ๒. พระครูปริยัติกิจ                          รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม        วัดกลาง (วาปีปทุม)

                       ๓. พระครูศรีนรินทรานุวัตร              เจ้าคณะอำเภอบรบือ                          วัดวรินทราวาส

                       ๔. พระครูอรรถสารโสภิต                เจ้าคณะอำเภอนาเชือก                       วัดกุดรังสุทธาราม

                       ๕. พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์         เจ้าคณะอำเภอนาดูน                            วัดพระธาตุนาดูน

                       ๖. พระครูสีสุราชคณารักษ์              เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช                   วัดยางสีสุราช

                      ๗. พระครูประจักษ์สันติคุณ              รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก                 วัดหนองเลา

                      ๘.พระครูสถิตปุญโชติ                     รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก                  วัดทรงศิลา

                      ๙. พระมหาประเสริฐพร  ฐิติสิริ         เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด                    วัดปัจฉิมทัศน์  

ภาพกิจกรรม