กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมือื่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  คณะครูโรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือกทั้ง 5 ชุมชน  จัดโดยเทศบาลตำบลนาเชือก  

                  เทศบาลตำบลนาเชือก  ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  โดยมีหน่วยงานราชการ  สถานศึกษา  และประชาชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือกเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  การประกวดขบวนแห่กระทง   การประกวดกระทงสวยงาม   การประกวดนางนพมาศ  เป็นต้น

                   โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้ส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน  เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของขนมธรรมเนียมประเพณีไทย  ซึ่งได้จัดขบวนเป็นประประชทสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

 

ภาพกิจกรรม

<<คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพกิจกรรม>>