ทัศนศึกษาป.4-6

โครงการทัศนศึกษา  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คณะครูได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์  ศึกษาอารยธรรม  ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ำ  จังหวัดบุรีรัมย์  และในระหว่างเดินทางกลับได้เข้าเยี่ยมชมสนามไอโมบาย อีกด้วย

                        โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ภายใต้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพของรัฐบาล  โดยจัดให้นกเรียนทุกระดับได้ไปศึกษานอกสถานที่ตามความพอใจของนักเรียน  ซึ่งในปีการศึกษา 2556  ได้มีกำหนดการไปทัศนศึกษาดังนี้

                   1)ระดับอนุบาล                 ทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช

                   2)ระดับป.1-3                   ทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช

                   3)ระดับป.4-6                  ทัศนศึกษาปราสาทหินพนมรุ้ง

                   4)ระดับมัธยมศึกษา          ทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

<<ชมภาพทัศนศึกษาเพิ่มเติมคลิกที่ภาพ>>