กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดป่านาเชือกได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2561 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูแต่ละระดับชั้นได้นำนักเรียน  ไปทำกิจกรรมที่วัดป่านาเชือก มีการสมาทานศีล  สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระตรัยทำนองสรภัญญะ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และถวายสังฆทาน  โดยฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองในหมวดสังคมศึกษา

 

ชมภาพขนาดใหญ่ ((คลิกที่รูปภาพ))