วันแม่ 2559

ในปีมหามงคล 12 สิงหาคม 2559 เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชน  ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

 

              ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดป่านาเชือก    ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ขึ้นในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม  2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่านาเชือก  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมประกวดวาดภาพ  ระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

2. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติ

3. กิจกรรมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

4. กิจกรรมยกย่องมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น

5. กิจกรรมลงนามถวายพระพร และ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ

6. กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

             โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  และนำคณะครู ผู้ปกครอง  นักเรียน ลงนามถวายพระพรและกล่าวคำสดุดี  ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นจำนวน 41 คน  หลังจากนั้นเป็นพิธีไหว้แม่แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจกันทุกๆท่าน

 

ชมภาพขนาดใหญ ((คลิกที่รูปภาพ))