กีฬาสีภายใน 2556

กีฬาสีภายใน2556

โรงเรียนวัดป่านาเชือก จัดกีฬาสีภายใน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  เป็นกิจกรรมพัีฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปี  ซึ่งในปีการศึกษานี้  ฯพณฯท่านศรีเมือง  เจริญศิริ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

                      กีฬาที่ได้บรรจุในการแข่งขันครั้งนี้มี 2 ประเภท  เช่น  กีฬาพื้นบ้าน   กีฬาสากล    โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย   ทั้งคณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ภาพกิจกรรม

<<<ชมภาพกิจกรรมคลิกที่รูปภาพ>>>