บัณฑิตน้อย

คณะผู้บริหาร ครู  และผู้ปกครอง  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ หอประชุมใหม่ 

โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อยขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อ  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาของทุกๆ  ปี  ซึ่งในปีการศึกษา 2556  นี้ โรงเรียนวัดป่านาเชือก  ได้รับเกียรติจาก  ท่าน เฉลิมเกียรติ  สง่าศรี  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา  และครูผู้มีผลงานดีเด่น  ในแต่ละสาขา  ซึ่งภายในงานมีการมอบ  ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน  โดยผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีอย่างคับครั่ง  และได้ชมการแสดงความสามารถจากนักเรียนอีกด้วย

มอบทุนการศึกษา